ජනාධිපති කාර්යාලය අසල උද්ඝෝෂණය අතරට ගෝඨාභය යයි

ජනාධිපති කාර්යාලය අසල අද පැවැත්වූ විරෝධතාවක් අසලට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගොස් තිබෙනවා.

අද පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්‍යාලය අසල උද්ඝෝෂණ සදහා වෙන් කල භූමියේ මෙම විරෝධතාව පවත්වා තිබුනා. මෙම විරෝදතාව පවත්වා තිබුනේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ඩෙංගු මර්දන ඒකකයට අනුයුක්තව සේවය කරන සේවකයින් පිරිසකි.

ඊට අදාලා විඩියෝවක්ද මේ වනවිට සමාජ ජාලා හරහා සංසරණය වෙමින් පවතිනවා

අද ජනාධිපති කාර්යාලය අසල උද්ඝෝෂණයේ යෙදී සිටි ඩෙංගු මර්දන සහයකයින්ට මොහොතක් ඇහුම්කන්දීමට නතරවූ අවස්ථාව.#GotabayaRajapaksa #VisionInAction #GRSM

Posted by Gotabaya Rajapaksa on Friday, February 7, 2020
Written by admin